Projeler

Anasayfa / Projeler
PERLA FRUIT AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

PROJE TAKİP

01

ULUTEK / Bursa siyah incirinin Pazar değerinin arttırılmasına yönelik analiz yöntemlerinin geliştirilmesi.

02

KAP / kirazda pestisit kalıntı risklerinin belirlenmesi, azaltılması ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar.

03

KAP / topraksız ve topraklı ortamlarda yetiştirilen "Maviyemiş" bitkisinde verim ve meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

04

KAP / işleme prosesisinde (hıyar turşusu) Pestisit parçalanmasının etkisinin araştırılması, proses farklılıklarının etkisi ile iyileştirmelerin prosese aktarılması üzerine araştırmalar.

05

KAP / bağdaki çeşitlerin pestisit parçalanması üzerine etkilerinin araştırılması.

06

KAP / İncir ilek çeşitlerinin özelliklerinin belirlenmesi tescil ve sertifikalı üretim için alt yapı oluşturulması üzerine araştırmalar.

07

TUBİTAK 1001/Marmara Denizinin kirlilik yükünün hafifletilmesinde yenilikçi ve ekolojik bir çözüm olan fitoremediasyon Tekniklerinin Nilüfer Çayı ve Çapraz Çayı üzerindeki uygulamaları.

08

TUBİTAK 2244 / Yaş Meyve ve Sebzelerde Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Diğer Kirlilik Risklerinin Belirlenmesi ve  Bunların Tespitine Dayalı Kontrol ve Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi.

09

TUBİTAK 1505/ İhracat ürünü Bursa Siyahincirinin değerinin arttırılması için kontrol ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi.

10

HORİZON 2020/ SALUTE "SustainableAgricultural Utilizations for The Environment.

11

UFUK 2020 /«Organik süt hayvancılığı geliştirmeprojesi» Süt üretimi için gerekli analizlerin geliştirilmesi ve yapılması.

12

Erasmus plus K3 grubu programı /  Meslekimükemmeliyet merkezi oluşturulması için Süt sektöründe Ar-ge personel yetiştirme projesi.